7. PRIVACY
7.1 Iyengar Yoga Berber Schönholzer verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Iyengar Yoga Berber Schönholzer gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

7.2 Iyengar Yoga Berber Schönholzer gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Iyengar Yoga Berber Schönholzer en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Iyengar Yoga Berber Schönholzer, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@iyengaryogaberber.nl.

7.3 Iyengar Yoga Berber Schönholzer geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.