Algemene voorwaarden van Iyengar Yoga Berber Schönholzer

1. LESDEELNAME
1.1 Na betalen via de online betalingslink kun je per direct gebruik maken van het door jou gekozen lesaanbod.

1.2 Je mag je tot 1 uur van tevoren aanmelden. Afmelding dient uiterlijk 2 uur voordat de les begint, te worden doorgegeven. Bij een te late afmelding kan de ingeplande les niet meer worden ingehaald, dan is de gemiste les voor je eigen rekening!

1.3 Strippenkaart: Bij een lesduur van 60, 90 of 120 minuten kun je een 10- of 20-rittenkaart aanschaffen. De rittenkaarten hebben een maximale geldigheid van 12 weken.

1.4 Als je een les wilt ruilen, kun je kiezen uit alle lessen in het lesrooster die onder dezelfde lesduur of een kortere lesduur vallen.

1.5 Wanneer je vanwege omstandigheden de lessen (tijdelijk) moet staken, vindt er GEEN RESTITUTIE van lesgeld plaats. Als er sprake is van langdurig ziekte, of andere gegronde reden, valt er in overleg wat te regelen. Terugbetaling is niet mogelijk, ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk.

1.6 LET OP! Je krijgt één week voor de geldige einddatum een herinnering dat de kaart verloopt. Als je altijd op dezelfde dag en tijd je les wilt blijven volgen, reserveer dan tijdig vooruit!

2. VAKANTIES
2.1 Er is het hele jaar door les. Op officiële feestdagen is er geen les.

3. BIJZONDERHEDEN
3.1 Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, zwangerschap etc.).

3.2 Voor een zwangerschapsperiode zijn de eerste 3 maanden de meest kwetsbare periode. We raden je niet aan om dan met yoga te beginnen. Na afloop van de drie maanden, kun je onder onze vakkundige begeleiding deelnemen. Mail ons eerst voor overleg, zodat we een geschikte les voor je zoeken. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun je ongeveer vier tot zes weken na de geboorte de yogalessen weer oppakken. Het advies is dan om rustig aan weer op te bouwen met een postpartum begeleiding.  

3.3 Bij blessure of medische aandoening adviseren we om eerst je huisarts te raadplegen voordat je een yogales wilt komen volgen. Iyengar Yoga Berber Schönholzer stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade opgelopen tijdens de les. Bij langdurige ziekte of een blessure kunnen we je rittenkaart op basis van een doktersverklaring tijdelijk stopzetten. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid!

3.4 Bij ziekte/uitvallen van een docent wordt voor vervanging gezorgd.

4. HUISREGELS
4.1 Om hygiënische redenen word je verzocht om schoeisel uit te doen voordat je de groepszaal betreedt. Schoenen kunnen bij de entree in de daarvoor bedoelde schoenenvakken worden geplaatst. Tassen, jassen en andere eigendommen kun je veilig achterlaten in de kleedruimte. Iyengar Yoga Berber Schönholzer is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen.

4.2 In de studio zijn alle nodige materialen aanwezig. Uit oogpunt van hygiëne kun je gebruik maken van een grote handdoek of een eigen yogamat, maar dit is niet verplicht. Draag gemakkelijk zittende maar niet te losse en verhullende kleding. Zorg dat je voor de les niet te zwaar eet. Draag geen sterk ruikende parfums, maar gebruik van deodorant om lichaamsgeur te voorkomen is gewenst. Het is vanwege de hygiëne wenselijk, om matten en hulpstukken na gebruik te reinigen voordat je deze opruimt.  

5. AANVANG

5.1 De yogastudio en de zaal is een kwartier vóór aanvang van de les toegankelijk! Eerder komen heeft geen zin en zal alleen maar storend zijn voor een nog lopende les. Om de lessen ongestoord te kunnen starten, word je 5 minuten voor een les start in de zaal verwacht. De deur sluit op aangegeven lestijden, dus zorg dat je op tijd bent.

6. WORKSHOPS EN LESSEN
6.1 Inschrijven voor workshops en lessen doe je via de inschrijflink. Inschrijving voor activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst. Je inschrijving is definitief, nadat we je betaling hebben ontvangen.

6.2 Annuleren voor een workshop kan tot een week voor aanvang. Bij annulering na deze datum blijven de volledige kosten aan Iyengar Yoga Berber Schönholzer verschuldigd. Wanneer je vanwege omstandigheden de lessen (tijdelijk) moet staken, vindt er geen restitutie van lesgeld plaats. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk. Als er sprake is van langdurig ziekte is overleg belangrijk.

6.3 Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan, dan krijg je daarvan direct na de sluitingsdatum of zo snel mogelijk bericht.